Formularz zgłoszeniowy Mapy Branży Interaktywnej IAB Polska

Zgłoszenia do 12. edycji projektu zostały zamknięte 8 września 2023.