(Przykład) IAB Polska

Kategorie: Przykłady

Niniejsza wizytówka jest przykładem zawierającym dane dla IAB Polska. Dane do wizytówek firm będą zgodne z zawartością formularza zgłoszeniowego.


IAB istnieje na polskim rynku interaktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 roku. Od 2007 roku działa jako Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Wśród około 230 członków Związku znajdują się m.in. największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne i reklamodawcy. IAB Polska jest czwartym pod względem wielkości IAB na świecie biorąc pod uwagę liczbę członków. W 2012 roku Związek otrzymał nagrodę MIXX Awards Europe dla najlepszego IAB w Europie.

Cele IAB Polska

 • popularyzacja i rozwój rynku internetowego i interaktywnego jako niezależnego medium oraz istotnego elementu w zestawie mediów wykorzystywanych w komunikacji marketingowej;
 • informowanie o potencjale reklamowym internetu;
 • tworzenie i prezentowanie standardów jakościowych;
 • budowanie wśród klientów świadomości zakresu oczekiwań względem medium i rynku usług internetowych;
 • prezentowanie najnowszych światowych publikacji, prezentujących metody efektywnego wykorzystania internetu;
 • prowadzenie badań i wypracowanie wysokich standardów badawczych;
 • poparte badaniami ujednolicanie przekazu na temat efektywności nowych mediów i jej prezentacja na rynku;
 • szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie wykorzystania potencjału Internetu;
 • dostarczanie wiedzy o kształtującym się ustawodawstwie internetu;
 • poparte autorytetem reprezentowanie interesów firm z branży reklamy interaktywnej, sprzedaży elektronicznej oraz marketingu online, a także stymulowanie dialogu między tymi segmentami rynku;
 • organizowanie lokalnych spotkań i ogólnopolskich akcji edukacyjnych;
 • wpływanie na kształt przepisów regulujących funkcjonowanie rynku mediów interaktywnych.

Członkostwo

Najważniejsze wydarzenia


Znajdź nas: