Zaznacz stronę

Informacja o przetwarzaniu danych

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 •  listownie na adres: ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa
 •  przez e-mail: biuro@iab.org.pl
 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w związku ze zgłoszeniem firmy, w której pracujesz do Mapy Podmiotów Internetowych IAB Polska. Postawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za zgłoszenie podmiotu do Mapy Podmiotów Internatowych IAB Polska na podany numer telefonu oraz adres e-mail.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi reklamowe oraz obsługa administracyjną IAB. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wyrażenia sprzeciwuna przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępudo Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowaniaTwoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięciaTwoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczeniaprzetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej)

 

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez adres email biuro@iab.org.pl.

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.